Skip to main content
Read more

If you have a question or concern, we’re happy to help.
 You can contact us by using the form below.

If you're looking to do one of the following please use one of these forms

Complaint Submission

Journey details

Please upload a scanned copy or photo of your ticket

Accepted formats: gif jpg png bmp

Staff member details:

Information

Ticket or refund details

If it's easier, please upload a scanned copy or photo of your ticket

Accepted formats: gif jpg png bmp

Station section

Your comments:

Your details:

How would you like a response to this feedback?:
Name:
Address
We may need to share details of your form with other parts of the Transport for Wales Group or other train operators if your claim or comments relate to another company. Please tick this box if you are happy for us to share these details.

It will not affect your right to make a claim and give comments but may make it more difficult for us to resolve your case quickly. Please note - we will not share your information for marketing purposes. Completion of this form confirms that the information provided is correct to the best of your knowledge. Transport for Wales reserves the right to share your personal details with other Train Operators and relevant third parties to prevent fraud and we may prosecute any individual making fraudulent claims.

If you have a question or concern, we’re happy to help.

You can contact us using

Phone

You can call us on 0333 3211 202.

We’re open from 0800 - 2000 Monday to Saturday and 1100 - 2000 on Sundays.

If you prefer to talk to us in Welsh, please call 0333 3211 202 and select option 1.

Calls to our number are charged at a local rate from a BT phone.

 

Twitter @TfWrail

Instagram @TfWrail

Facebook @TfWrail

 

Post
You can write to us at:

Customer Relations
Transport for Wales
Rail Services
St. Mary's House 
47 Penarth Road 
Cardiff 
CF10 5DJ

Cyflwyno Cwyn

Manylion y daith

Please upload a scanned copy or photo of your ticket

Accepted formats: gif jpg png bmp

Manylion yr aelod o staff

Gwybodaeth

Manylion y tocyn neu'r ad-daliad

Os yw'n haws, lanlwythwch gopi wedi'i sganio o'ch tocyn

fformatau derbyniol: gif jpg png bmp
 

Rhanbarth yr orsaf

Eich sylwadau

Eich manylion

Sut hoffech chi gael ymateb i’r adborth hwn?
Enw:
Cyfeiriad
Efallai y bydd rhaid i ni rannu manylion eich ffurflen â rhannau eraill o Grŵp Trafnidiaeth Cymru neu weithredwyr trenau eraill os yw’ch cwyn neu’ch sylwadau yn ymwneud â chwmni arall. Ticiwch y blwch yma os ydych chi’n fodlon i ni rannu’r manylion hyn.

Ni fydd hynny’n effeithio ar eich hawl i wneud hawliad a rhoi sylwadau ond efallai y bydd hi’n anoddach i ni ddatrys eich achos yn gyflym. Sylwch - ni fyddwn yn rhannu eich manylion at ddibenion marchnata. Drwy lenwi’r ffurflen hon, rydych chi’n cadarnhau bod yr wybodaeth sydd wedi’i darparu yn gywir hyd y gwyddoch chi. Mae Trafnidiaeth Cymru yn cadw’r hawl i rannu eich manylion personol â Gweithredwyr Trenau eraill a thrydydd partïon perthnasol i atal twyll a gallwn erlyn unrhyw unigolyn am wneud hawliadau twyllodrus.

Buy tickets

  • No booking fees
  • No card charges
{{ copy.labels.originErrorMessage }}
{{ copy.labels.destinationErrorMessage }}
{{ copy.labels.booking_assistance_url }} {{ copy.labels.ba }}